Afdragsfrie Lån

Afdragsfrie lån til boligejerne

I dag tager mere end halvdelen af boligejerne, afdragsfrie lån. Fordelen ved de afdragsfrie lån er at du kan udskyde gælden i op til 10 år. Du kan derfor slappe mere af i den første periode, fra du overtager huset, og måske gerne vil have lavet lidt små ændringer inden du begynder at afdrage.  Man bør dig være varsom med at tage afdragsfrie lån, og det er vigtigt at være opmærksom på den rådgivning man modtager i forbindelse med afdragsfrie lån. Nogen anbefaler at man forholder sig kritisk til sin rådgivning.

Kort om reglerne for realkreditlån

Hovedregelen for realkreditlån til ejerboliger, og fritidshuse, er at lånet ikke må løbe længere end et 30 årigt annuitetslån. Ved annuitetslån skal forstås et lån, der har samme ydelse før skat igennem den samlede løbetid. I starten af afdragsperioden vil renterne udgøre den største dele af ydelsen, hvor det i slutningen af tilbagebetalingen er afdragene, der udgør den større del.

De afdragsfrie lån er undtaget for denne regel om tilbagebetaling, da du ved et afdragsfrit lån kan sætte lånet i bero, i op til 10 år. Ved afslutningen af lånets løbetid, har man muligheden for at tilbagebetale restgælden, svarende til de afdrag der ikke blev betalt i den afdragsfrie periode. Restgælden skal betales kontant, men der kan som hovedregel oprettes et nyt realkreditlån til samme formål. Det er imidlertid ikke alle realkreditinstitutter, der tillader at man har en restgæld ved det afdragsfrie låns udløb, trods loven åbner muligheden for dem.

Afdragsfrie lån

De afdragsfrie perioder

Hos nogle realkreditselskaber, har man lagt den afdragsfrie periode fast til de første 10 år. Dette også til trods for at man måske blot har brug for de første 4 år. Hos andre har man valgt en “klippekortsmodel” hvor du selv kan bestemme hvor du vil placere de afdragsfrie perioder. Ved brug af den sidstnævnte model i forbindelse med afdragsfrie lån, har man mulighed for at vælge at tage de første 4 år som afdragsfrie, for derefter at have 6 år til gode hvis der skulle blive brug for mere luft på et senere tidspunkt i lånets løbetid.

 

Afdragsfrie lån – En dyr løsning

De afdragsfrie lån kan blive en dyr løsning, hvis ikke man anvender det rigtigt. Det er for det første meget vigtigt at man ikke anvender et afdragsfrit lån, for at sin privatøkonomi til at hænge sammen. Det kan gøre dig utroligt sårbar, hvis afdragsydelsen eller andre private økonomiske omkostninger skulle stige. Desuden er afdragsydelsen meget overfølsom overfor rentestigninger, i tilfælde af man har valgt et afdragsfrit rentetilpasningslån.

Der betales også en højere pris for et afdragsfrit lån i den samlede låneperiode, da man i den afdragsfrie periode betaler renter samt bidrag af den uændrede gæld. Idet gælden ikke ændre sig, gør også at ydelserne vil stige forholdsvis meget når først selve afdragsperioden begyndes. Kort fortalt betyder dette at du kan ende med at skulle betale et 30-årigt lån tilbage på 20 år. Medmindre der er valgt at gøre brug af muligheden for at betale restgælden ved lånets udløb.