ÅOP

Ved ÅOP skal forstås det antal omkostninger i procent man forventer at have på sit lån. I ÅOP er indregnet gebyrer ved oprettelse af lånet samt i lånets løbetid. Der bliver desuden også i ÅOP taget hensyn til hvornår afdrag renter m.m. vil skulle betales på lånet. ÅOP er det mest sigende tal ift. at optage lån samt udregne hvilket man bør vælge. Ved at kigge på ÅOP kan man nemt finde ud af hvilke lån, er de billige lån. Det er derfor et særdeles fornuftigt værktøj i søgning efter billige lån.

ÅOP

Forstå ÅOP

Når man kigger på ÅOP er det vigtigt at forstå hvad det omfatter og ikke omfatter, det kan i de fleste tilfælde være svært at forstå og læse de forskellige begreber og normer. Derfor har nemme-lån.dk forsøgt at skrive i et let læseligt sprog således den ikke bankuddannede også kan være med. Derfor skal vi først ind på et begreb kaldet

”tilbagediskonteret værdi” Denne værdi er en vigtig faktor i beregning af ÅOP og derfor vil vi her klarligge begrebets gøren.

Den tilbagediskonterede værdi findes ved at man beregner de skyldige betalinger til låneværdien. Størrelsen af denne værdi kommer an på hvilken rente man anvender. Jo større rente man anvender desto lavere låneværdi vil man have.

Helt konkret så er ÅOP den tilbagediskonterede værdi af betalingerne fra optageren af lånet (dig). Altså en værdi af dine betalinger på lånet. Denne værdi sammenlignes med den tilbagediskonterede værdi af det beløb der bliver stillet til rådighed. Altså en værdi af det beløb du rent faktisk får via lånet. Det er altså derfor ikke den samlede kreditramme, medmindre du ikke har nogen opstarts gebyrer og omkostninger.

Ved at beregne på ovenstående vil man finde den samlede pris per år, der betales for lånet (omkostningen på de penge du har fået udbetalt), udtrykt i procent. Lad os sige du har optaget et lån på 10.000 kr. og betaler 500 kr. i oprettelses gebyr. Så har du i aktualiteten blot 9.500 kr. at gøre godt med, men din samlede låneramme er stadig 10.000 kr.

Jo kortere tid lånet løber over jo højere vil ÅOP være, og jo længere løbetid lånet har jo lavere vil ÅOP være.